مشتری گرامی

بعد از خرید و تهیه میکروسمنت هشتیکو، برای اجرای آن می توانید از یکی از مجریان تایید شده این شرکت دعوت به همکاری نمایید. شایان ذکر است در صورتی که پودر میکروسمنت هشتیکو توسط مجری غیر از مجریان تایید شده شرکت هشتیکو اجرا گردد، پروژه شما شامل گارانتی نمی‌گردد.

جناب آقای حمید حمیدیان فر

مجری میکروسمنت
متخصص تایید شده شرکت بزرگ هشتیکو
5/5

سرکار خانم مهلا هاشمی

مجری میکروسمنت
متخصص تایید شده شرکت بزرگ هشتیکو
5/5

جناب آقای محمد افشار

مجری میکروسمنت
متخصص تایید شده شرکت بزرگ هشتیکو
4/5

جناب آقای وحید عبدالهی

مجری میکروسمنت
متخصص تایید شده شرکت بزرگ هشتیکو
4/5

لطفا به نکات زیر توجه فرمایید:

  • قبل از اجرای کار نصب، فرم قرارداد فی مابین کارفرما و مجری تنظیم و امضاء گردد (فرم را می‌توانید از قسمت زیر دانلود و یا از مجری میکروسمنت دریافت نمایید).
  • 50 درصد حق‌ الزحمه نصب میکروسمنت در ابتدای کار و مابقی قبل از اجرای لاک نهایی می‌بایست به مجری پرداخت گردد.
  • اجرای کار با میکروسمنت هشتیکو با مجریان تایید نشده شرکت هشتیکو شامل گارانتی نمی‌گردد.
  • در پایان کار پروژه، لطفا فرم رضایت کار را تکمیل و امضاء نمایید.
  • بعد از تایید کارفرما و مجری میکروسمنت، گارانتی کار برای کارفرما صادر می‌گردد.