پروژه تجاری شریعتی

تجاری
تومان 0 هزینه پروژه
  • تاریخ شروع: 1399/05/21
  • تاریخ اتمام: 1400/05/31
  • کارفرما: آقای میثاق مولایی
  • متریال مورد استفاده: میکروسمنت ساب بیس و بیس
میزان رضایت کارفرما
کیفیت کار 100%
طراحی 100%
هزینه نسبت به متریال 100%
اتمام پروژه سر وقت 93%