پروژه تجاری مرکز خرید آرن

تجاری
تومان 0 هزینه پروژه
  • تاریخ شروع: 1400/05/12
  • تاریخ اتمام: 1400/05/24
  • کارفرما: سرکار خانم نازنین رئیسی
  • متریال مورد استفاده: اجرای میکروسمنت روی دیوار، کف، کانتر و باکس های لباس
میزان رضایت کارفرما
کیفیت کار 100%
طراحی 100%
هزینه نسبت به متریال 100%
اتمام پروژه سر وقت 100%