پروژه پدیده صنعت اوج

بازسازی یک واحد اداری واقع در شهرک غرب تهران
پروژه اداری

پروژه زست آلمان در کرمان

بازسازی نمایندگی زست آلمان در کرمان
پروژه تجاری

پروژه دهکده المپیک

بازسازی یک واحد اداری در دهکده المپیک تهران
پروژه اداری

پروژه مرکز خرید آرن

بازسازی یک واحد تجاری واقع در مرکز خرید آرن تهران
پروژه تجاری

پروژه شریعتی

بازسازی یک واحد تجاری در خیابان شریعتی تهران
پروژه تجاری

پروژه پردیس تهران

اجرای میکروسم ویلای مجلل در پردیس استان تهران
پروژه مسکونی