پروژه ویلایی پردیس تهران

مسکونی
تومان 0 هزینه پروژه
  • تاریخ شروع: 1399/06/08
  • تاریخ اتمام: 1400/06/11
  • کارفرما: جناب آقای مهدی سوهانی
  • متریال مورد استفاده: میکروسمنت بیس
میزان رضایت کارفرما
کیفیت کار 100%
طراحی 100%
هزینه نسبت به متریال 100%
اتمام پروژه سر وقت 93%