نقش نور در دکوراسیون داخلی

نقش نور در دکوراسیون داخلی

نقش نور در دکوراسیون داخلی و عوامل موثر در آن کدامند؟ یکی از عناصری که در زیبایی و تاثیرگذاری دکوراسیون داخلی مورد توجه قرار می گیرد، نورپردازی است. یک دکوراسیون زیبا بدون نورپردازی جذابیت ندارد و تمام تلاش هایی که برای انجام آن صورت گرفته بی نتیجه می ماند. برای اعمال نور در فضا در […]