سبک ساحلی

میکروسمنت

سبک ساحلی، بیشتر مردم ما در اولین فرصت آخر هفته و یا تعطیلات دنبال رفتن به جایی مثل سواحل شمال یا جنوب هستند. یکی از مواردی که اکثراً با آن مواجهشده اند سبک طراحی خانه های این مناطق است (البته بشرطی که درست طراحی شده باشند).و حتی بعضی افراد حاضرند برای این سبک طراحی در […]