هشتیـکو ... جایگزینـی نـدارد جایگزینـی نـدارد

سانوش فلاح
معماران

سانوش فلاح

مهندس سانوش فلاح دانش آموخته رشته معماری و علاقمند به خلق فضایی هنرمندانه با تکیه بر دانش و علم مهندسی روز دنیا از جمله دانش طراحی و متریال شناسی تخصصی سعی در ایجاد تحولی نو در صنعت معماری و ساختمان نموده است.

اطلاعات بیشتر