هشتیکو

موسسه گروه تولیدی شاهکار هنر هشتی

هشتیکو سرزمینی است که از زیر ساخت‌های آماده شده مجازی و غیرمجازی بصورت جهان شمول، جهت پیشبرد اهداف اقتصادی در حوزه صنعت ساختمان در ایران، منطقه و در هرکجای جهان که امکان حضورمان باشد گسترش می‌یابد.

تفکر و استراتژی ما در این کشور برابری و برادری است و شیوه اجرای آن بر اصول اخلاقی ایرانیان یعنی پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک استوار است.

ما تلاش می‌کنیم در این جهان شمولی هر جا که نماینده‌ای از هشتیکو در هر جای جهان حضور دارد یک استان از این کشور پهناور را با همان قوانین و مقررات پایه‌ریزی کنیم.

بدیهی است تمامی مشتریان ما مردمان سرزمین پهناور هشتیکو خواهند بود.

پاینده، پویا و پایدار باشید.

مدیر عامل

منا تفضلی