قیمت میکرواکسپوز

قیمت میکرواکسپوز

قیمت میکرواکسپوز را هم به صورت مجزا و متری و هم به شکل اجرای کامل یعنی نصب و متریال، در این مقاله مشاهده فرمایید. میکرواکسپوز یک پوشش ساختمانی بر پایه بتن، آب و پلیمر است که در این محصول برخلاف سایر فرآورده های بتنی، دانه های میکرونایز شده جایگزین سنگدانه های درشت شده اند. طی […]