میکروترازو چیست؟ (عکس + قیمت 6 آذر 1402)

میکروترازو

میکروترازو با خمیری که از ترکیب آب با پودر میکرواکسپوز، سنگهای تزئینی و چیپسهای ساخته شده از مواد عالی و معدنی، به دست می‌آید، ساخته می شود به این ترتیب که خمیر به دست آمده قالب گیری شده و پس از خشک شدن با دستگاه های پولیش و ساب به شکل نهایی درخواهد آمد. گیرایی متریال میکروترازو بسیار سریع …